อ่างล้างตาฉุกเฉิน รุ่น P150 ชนิดเคลื่อนย้ายได้

อ่างล้างตาฉุกเฉิน รุ่น P150 ชนิดเคลื่อนย้ายได้
-ถังบรรจุน้ำขนาด 34 ลิตร
-อัตราการไหลมากกว่า 15 ลิตร/นาที
-จ่ายน้ำต่อเนื่องนานถึง 15 นาที
-ขนาด 60 x 38 x 27 ซม.
-น้ำหนักถังเปล้า 4.7 ก.ก.
-น้ำหนักรวมบรรจุน้ำ 39 ก.ก.
-มาตรฐานสินค้า
EN 15154-4:2009
ANSI Z358.1-2014

Product Description

-ถังบรรจุน้ำขนาด 34 ลิตร
-อัตราการไหลมากกว่า 15 ลิตร/นาที
-จ่ายน้ำต่อเนื่องนานถึง 15 นาที
-ขนาด 60 x 38 x 27 ซม.
-น้ำหนักถังเปล้า 4.7 ก.ก.
-น้ำหนักรวมบรรจุน้ำ 39 ก.ก.
-มาตรฐานสินค้า
EN 15154-4:2009
ANSI Z358.1-2014

Technical Data Sheet
Portable Eyewash Stations
Model: P150
Portable Eyewash Stations unit that complies with EN 15154-4:2009,ANSI Z358.1:2014 performance requirements. portable gravity operated eyewash shall include a FDA approved high-density green polyethylene 9 gallon (34.1 L) tank, ABS plastic eyewash heads with .4 gpm (1.5 L) flow rate over 15 minutes, yellow pull-down activation arm, integral handle on top, wide-fill threaded cap, sign-mounted operating instructions, and stainless steel wall bracket.