ที่อุดหูลดเสียง 3M-1270

ที่อุดหูลดเสียง 3M-1270
BRAND: 3M
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974

Product Price ฿35.00

Product Description

-ค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) ไม่น้อยกว่า 24 เดซิเบลด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974
-มีลักษณะเรียว ประกอบด้วย FLANGE 3 ชั้น เรียงตัวกันตลอดปลั๊ก ปลายก้านของปลั๊กเป็นรอยบุ๋ม
-หยิบจับสะดวกขึ้นขณะใส่
-ถอดล้างทำความสะอาดได้