แผ่นกรอง 3M-5N11

แผ่นกรอง 3M-5N11
BRAND : 3M

Product Price ฿100.00

Product Description

-ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชันคุณภาพ N95 โดย  ( NIOSH ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ใช้คู่กับตลับกรองอากาศรุ่น 6000, 7000 ประกอบเข้ากับฝาครอบ 501
-ใช้ป้องกัน ฝุ่น ละออง ฟูม ไอโลหะ
-3M แท้ ไทยแลนด์/USA